Kancelaria zajmuje się prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. W jej ramach sporządzamy opinie prawne, projekty umów, reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. Naszym klientom oferujemy pomoc prawną w prowadzeniu negocjacji z kontrahentami, również w języku angielskim. Usługi świadczymy także bezpośrednio u klienta.

Radca Prawny Roman Witek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych Opolu. Jest także mediatorem stałym Ośrodka Mediacyjnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu z siedzibą w Częstochowie.

Kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 350.000 EUR.

Powered by Pressiton Studio