Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:
 • przygotowywania i opiniowania projektów umów
 • przygotowywania projektów uchwał organów spółek
 • zastępstwa procesowego w toku postępowania sądowego oraz egzekucyjnego
 • pomocy w tworzeniu, przekształcaniu oraz likwidacji podmiotów gospodarczych
 • prowadzenia postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym, na etapie tworzenia podmiotu oraz w czasie prowadzenia bieżącej działalności
 • windykacji należności
 • prowadzenia negocjacji z kontrahentami, dłużnikami
 • rozwiązywania sporów z pracownikami
 • obsługi prawnej organów zarządzających
 • reprezentowania przedsiębiorcy przed organami podatkowymi oraz innymi organami administracji publicznej
 • prowadzenia mediacji gospodarczych

Usługi świadczymy także w języku angielskim.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i wymaganego nakładu pracy radcy prawnego. Stosujemy system wynagradzania godzinowego bądź też wynagrodzenia w wysokości ryczałtowej. W przypadku usług zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi punktem wyjścia dla ustalenia wynagrodzenia jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r.).

Kancelaria świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, w tym zastępstwa procesowego, z zakresu:

 • prawa cywilnego, w szczególności:
 • prawo spadkowe
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawa konsumenta
 • prawo pracy
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prowadzenie mediacji

Ponadto świadczymy usługi w zakresie opiniowania oraz sporządzania projektów umów.

Powered by Pressiton Studio